PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınlan il...

Program Öğrenme Hedefleri

Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte, derslerde teorik bilgilerin yansıra, (uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme, Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf alabilme, İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanı...
E-BULTEN