Program Öğrenme Hedefleri


Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte, derslerde teorik bilgilerin yansıra, (uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda çok sayıda kaynak sunmaktadır.

E-BULTEN